all risk autoverzekering kosten

Voordelige Autoverzekering

Door te vergelijken met onze vergelijkstool vind je de beste autoverzekering. Of de autoverzekering met de beste condities. Of die

Een aanvullende autoverzekering vergelijken

Naast dealgemenedekking van de autoverzekeringheb je de optie om een aanvullendeautoverzekering af te sluiten. Je kuntbij bijna alleautoverzekeringsmaatschappijen kiezen uit de volgende aanvullende autoverzekeringen:

Schadeverzekering inzittenden

Deze aanvullende verzekeringvoor je auto biedt bescherming voor werkelijkgeleden letselschade en/of gebreken aan bagageof persoonlijke zaken van deberijder en ;eventuelemetgezellen als gevolg van eenongeval met je auto. De maximum van devergoeding die je ontvangt, is afhankelijk van de opgelopenschade en is doorgaans tenhoogste 1 miljoen euro. Hoe hoog demaximale vergoeding exactwordt, kun je nalezen in de voorwaarden van jeverzekering van jouw autoverzekeraar.

Autoverzekering

In beginsel kunt u een autoverzekeringop basis van de volgende drie basisbeschermingen kiezen;

  • WA
  • WA-Plus
  • WA-Casco

daarnaast kunt u extradekkingen nemen, zoals hulp bijautopech in het binnenland of een inzittendenverzekering.

FBTO heeft een unieke nieuwe wijze van verzekerenmet de Internet Autoverzekering. Uregelt alles zelf online, waarmee de premieextra laag is. De verzekering is ook heel flexibel. U heeft geenjaarovereenkomst en u kunt acuut vinden wijzigen ofbeëindigen.

Bij de FBTO Internet Autoverzekeringwordt uw opgebouwde no-claimkorting per maand verrekendin plaats van jaarlijks. Zo betaalt u dus iedere maand minder premie!

De voordelen van de FBTO Internet Autoverzekering zijn:

  • Geen jaarcontract
  •  terstond wijzigen, aanvullen ofopzeggen van uw polis
  • Een lage premie, die elke gebrekenvrijemaand daalt
  • Geen papieren rompslomp

Profiteer nu ook van de FBTO Internet Autoverzekering!

Bereken hier uw premie!

Autoverzekeringen vergelijken: welke beschermingen moet je kiezen?

Als je op onze website autoverzekeringen vergelijkt, kun je instap twee kiezen welke dekking je wilt. Er zijn er drie:

  • WA (wettelijk aansprakelijkheid. Dit is de meest beperkte dekking, maar daarmee heb jetevens de goedkoopste verzekering voor je auto. De schadedie je met je auto veroorzaakt wordt betaald, maar je eigenschade niet.
  • WA Plus (ook wel WA + beperkt cascogenoemd). Naast de WA-dekking, wordt nutevens de ellende aan je eigen auto vergoed bij o.a.brand, diefstal, storm en ruitbreuk. gebreken aan je eigen auto die jezelf hebt veroorzaakt (door bijvoorbeeld eenongeluk) wordt niet betaald.
  • All Risk.Alles wat onder beperkt casco valt wordtbetaald, maar nu wordt ook alle schade aan jeeigen auto uitbetaald.

De keus voor dedekking hangt af van het bouwkalenderjaar en de waarde van je auto. Kies niet zomaar voor demeest goedkope autoverzekering en dekking: klasse is ookbelangrijk. Ga je bij ons je autoverzekering vergelijken? Dan geven wij je online advies zodatje de beste optie kuntmaken. Hier is meer te zien: voordelige autoverzekering

Scroll naar boven