inboedelverzekering fbto

Opstal Inboedelverzekering

Met een inboedelverzekering verzekert u uw eigendommen. Deze verzekering vergoedt de schade ontstaan door bijvoorbeeld brand, inbraak en storm. De beste inboedelverzekering vindt u met behulp van onze eenvoudige vergelijkingstool voor inboedelverzekeringen. Start onmiddellijk met het vergelijken van de verscheidene inboedelverzekeringen en bijbehorende voorwaarden en sluit de gekozen verzekering online af.

Inboedelverzekering vergelijken en afsluiten

Een inboedelverzekeringis een verzekering die eventuele gebreken aan de zogenaamdespullen van uw huis verzekerd. De term ‘inboedel’houdt in alles wat verhuisbaar is en dus niet nagelvast aan uwwoning zit. Voorwerpen die wel nagelvast aan de woning zittenvallen weer onder de opstalverzekering.De inboedelverzekering vergelijkendoet u efficiënt eneasy via deze website.

Brand of inbraak is voor heel veelconsumenten een grote angst. Een brand kan al je(persoonlijke) spullen in één klap verwoesten. Gelukkig kun jeje voor de materiële gebreken verzekeren met een inboedelverzekering. Op onzewebsite vind je in enkele stappen ensnel de inboedelverzekeringdie het goedkopere bij je past. Je kunt de inboedelverzekering tevens meteenaan gaan.

Verschillende soorten inboedelverzekeringen

Er bestaan verscheidenetypen inboedelverzekeringen.U heeft de basis inboedelverzekeringdie gevolgen van brand, blikseminslag, waterschade, diefstal ofvandalisme dekt. Ook bestaan er verschillendewijde inboedelverzekeringen met diverseaanvullingen op de basisdekking. Deze soort kan bijvoorbeeld effecten van schroei- en smeltgebreken ofschade aan de inhoud van uw vriezer of koelkast dekken.Ernaast heeft u nog de allrisk inboedelverzekering. Dit type verzekert ook elk plotselingen onverwacht van buitenkomend onheil. Welke gevallen daar preciesonder vallen kunt u vinden bij uw verzekeringsmaatschappij.

Zowel bij de inboedel- als bij de opstalverzekering zijn er twee typenbescherming van schade:

  1. Extra uitgebreid (eug), betaaltalleen voorvallen die in de polisvoorwaarden staan
  2. Allrisk, betaalt allegebrekengevallen, tenzij ze nadrukkelijk zijn uitgesloten. De laatstejaren zien we een trend dat de verschillen tussen extra uitgebreid en allrisk,zowel qua premie als qua dekking, continugroter worden.

Het loont om goed te kijken naar de voorwaarden en de uitsluitingen, zeker als je huis bijzondereelementen heeft (gebogen glas, of glas-in-lood ondermeer). Zie tevens onze hintsvoor het aan gaan van een inboedel- en opstalverzekering.

Premiehoogte van inboedelverzekering bepalen

De hoogte van uw inboedelverzekeringwordt doorgaans berekend doormiddel van je postcode, type woning en uw inboedelwaarde. De premies diehoren bij de verschillende typendekking zijn hoger naarmate de dekking uitgebreideris. Ernaast hangt de premie dustevens af van de waarde van uw inboedel. Naarmate deze waarde hoger is,is tevens de kosten hoger. Om te weten hoeveel u kuntuitsparen op uwkosten voor de inboedelverzekering,gebruikt u eenvoudig eneenvoudig de Inboedelverzekeringvergelijker.

Glasverzekering

Een glasverzekering, in deregel onderdeel van de woonverzekering, is geenoverbodige luxe. Glasschade zit welbeschouwd in een klein hoekje. Zeker als je naast eenvoetbalveldje woont en een grote kans loopt op een bal door het raam. Of als jeveel duur glas in huis hebt, zoals glas in lood. Er sneuvelen tevens nogweleens wat ruiten bij slecht weer.

Bekijk onzekeushulp Woonverzekering met ofzonder glasbescherming om te zien of hetslim is om glas mee te verzekeren.

Bijzonder glas

Kies voor een glasverzekering die het soort ramen of glas betaaltdie jij in huis hebt. Heb je veel glas in lood in huis, kies dan eenverzekering die deze glassoort tevens dekt. De woonhuisverzekering vanFBTO vergoedt bijvoorbeeld geen enkelebijzondere glassoort. De Cardif inboedel- en opstalverzekering en verzekeringen van Klaverblad tevensniet. Niet alle andere verzekeringen dekken alleengebogen glas dat veel wordt gebruikt in de erkers van oude huizen.

Douchecabine

Een glazen douchecabine of een glazen gevelversiering vallensoms ook onder je glasverzekering. Tevens lichtdoorlatendedakplaten en een terrasscherm worden soms gedekt. Of die van glas ofkunststof zijn, maakt niet uit. We hebben niet onderzocht welkeverzekeringsmaatschappijen douchecabines, gevelversiering endakplaten betalen, dus let hierop bij het afsluiten van een verzekering. dan ook kom je alleen vooruitbetaling in aanmerking als gebreken ontstaatdoor een niet verwachtegebeurtenis. Als een dakplaat gaat lekken als gevolg van slijtage kun je ditdus niet claimen.

Glasgebreken en aansprakelijkheid

gebreken die jij of je gezinsleden aan een andertoebrengen, kun je claimen op de AansprakelijkheidsverzekeringParticulieren (AVP). Dit is een onmisbare verzekering, omdat dezeschade zo groot kan zijn dat je hem niet zelf kunt dragen.Onder meer, omdat een ander door je toedoenernstige fysieke gebreken oploopt. Als je perongeluk het raam van de buren stuk tikt, dan zalde AVP de schade vergoeden. Dit is ookhet geval als een dakpan door de ruit van de buurman vliegt.Als dit bij storm (windkracht 7 of hoger) gebeurt, zal de buurmanechter een beroep moeten zijn op zijn eigen woonverzekering. Gooit zoonlief van12 de ruit van buurman in? Dan kunt u een beroep doen op de AVP. Dit isechter niet het situatie als een volwassene met opzet een ruit ingooit.Opzet is bij elke verzekering uitgesloten, tenzij de dader jonger is dan 14twaalf maanden.

Nieuwsgierig welke inboedel- of opstalverzekering (mét of zonder glasdekking) hetslimste bij jou past. Kijk dan in onzevergelijker.

Kostbare collectie

Wie een bijzondere inboedel heeft metonder meer een kostbarebundelof een huis met een rieten dak, gebrandschilderd glas of een onder architectuuraangelegde tuin, kan beter op zoek naar polissen met gunstigepolisvoorwaarden voor die situatie.Vraag immer meer dan 1offertes aan.

Heb jij bijvoorbeeld veel duresieraden of een kostbare muziekinstallatie, vergelijk goed wat hetuiterste bedrag is dat deverzekeraar uitkeert bij diefstal. Dat kan variërenvan €2500 tot €20.000.

Verbouwing

Let tevens goed op de dekkingtijdens een verbouwing, want daarmee kun je veel geldgeld overhouden. Een ongelukje zitimmers in een nihil hoekje als je lopende een verbouwingonder andere de restanten verf en afplaktape van een ruitmoet schrapen of een glazen deur eruit haalt om die te schilderen. De meesteverzekeringsmaatschappijen sluiten om die reden een verbouwinguit.

Leegstand

Uit angst voor vandalisme beperken de meesteverzekeraars de bescherming bij langdurigeleegstand. Je huis staat onder andere enkele maanden leegomdat je in een nieuwe woning woont maar de oude nog niet hebt verkocht.De dekkingsbeperking verschilt per verzekeraar,tevens de termijn dat de dekkingsbeperking van kracht wordt. Ga bij jeopstalverzekeraar na welke dekkingsbeperkingen (of dekkingsuitsluitingen) ervan toepassing zijn.

Scroll to top