Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld gebreken die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je dochter kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor zulke schade. Een WA verzekering dekt de kosten als jij of je gezinslid per ongeluk de veroorzaker is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je gezinslid als privé-persoon maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor gebreken waar jij of je kind aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. ook ben je verzekerd voor gebreken aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de gebreken, betekent niet altijd dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor gebreken aangebracht door je papegaai. Hiernaast ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een mankement aan je huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw huis op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet geboden in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of je vriendin iets doet waardoor gebreken ontstaat, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat houdt in dat jij opdraait voor de materiële schade, maar ook voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselschade kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een AVP?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je aandoet aan anderen of de spullen van anderen. Denk aan de laptop van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een laaghangend snoer in je kamer en zijn been breekt. Een WA verzekering vergoedt bijna alle schade die jij hebt veroorzaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een AVP binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een schade van €1.000.000.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je onverhoopt schade berokkent. Wij helpen bij het kiezen van de beste AVP voor jouw situatie.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan andere personen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel aansprakelijkheidsverzekering particulieren genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren vergoed letsel gebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Zuivere vermogensgebreken is tevens uitgesloten

Een AVP is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als klant schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 gedekt per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht?

In Nederland is het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Met name met huisdieren zit een ongeval in een niet groot hoekje. De kosten voor het vergoeden van de schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een AVP hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een AVP met bescherming voor het gehele gezin (ongeveer €50 per kalenderjaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om zo’n verzekering niet aan te gaan. Ook ben je als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de WA verzekering valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële gebreken aan spullen van iemand die verzekerd is op jouw verzekeringspolis (je partner of kind onder meer). Als jouw zoon jouw dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering geen bescherming bieden.

Schade die met opzet is veroorzaakt, zoals vernieling, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van onder meer drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gesteld voor gebreken die door anderen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen mogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent tevens een hogere kosten die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel keuze vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een AVP is er grofweg in 2 typen: een alleenstaanden- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als je alleenwonend bent, heb je voldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een bescherming voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je echtgenoot/echtegenote of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) tevens verzekerd. Dat is tevens zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van de familie. En zowel bij de singles- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is zo geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Hierna kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Scroll naar boven