Aansprakelijkheidsverzekering

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keuze voor de WA verzekering voor jou. Gebruik onze aansprakelijkheidsverzekeringen vergelijker.

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen portemonnee, maar ook die van degene die je per abuis schade berokkent. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jouw gezin.

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De AVP ga je aan om je te beschermen tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Dit zijn schades die je aandoet aan anderen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je buurman die struikelt over een losliggend snoer in jouw kamer en zijn enkel breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je logés. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een schade van 1.250.000 euro. Beste Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom een aansprakelijkheids verzekering particulieren?

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een AVP wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering vergoed letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte schade wordt niet vergoed
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden vergoed door een AVP
Een AVP is een verzekering die schade die iemand aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De verzekering is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als verzekerde schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Met een aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf gemaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid. Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden schade aan mensen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Nederland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kleine kinderen zit een ongeluk in een klein hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan behoorlijk hoog uitvallen. Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen! In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten. De maandelijkse kosten die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering met dekking voor het gehele gezin (circa €50 per jaar voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en absoluut geen reden om een verzekering niet af te sluiten. Daarnaast ben je als je géén aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel meer kwijt. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.  

AVP Vergelijken

Een AVP vergelijken biedt dekking voor schade waar jij of jouw vrouw aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij aansprakelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor schade aangebracht door je hond. Hiernaast ben jij aansprakelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat dekt je aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

De AVP binnen het instap pakketten heeft een ruime dekking. Wanneer je voor een schade aansprakelijk bent kun je beroep doen op je WA verzekering. Maar de dekking geldt niet alleen voor jou maar ook voor je kinderen, inwonende ouders, loges, maar ook voor je huisdieren.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door: Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker minderjarig is en zich met geweld toegang. Heb je als autobezitter de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest. Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw partner jouw iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen vergoeding uitbetalen. Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar ook schade die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht terwijl je tezamen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de WA verzekering niet uitbetalen.

Gemakkelijk overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappijverzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een WA verzekering via onze vergelijkingstool afsluiten.

Voor wie en waarom?

Een AVP is er grofweg in twee soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking. De namen zeggen het al: als je alleenstaand bent, kun je volstaan met een (goedkopere) dekking. Als je een dekking voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige zoon(s) en dochter(s) meeverzekerd. Dat is ook zo als je kinderen niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van het gezin. En ook bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn personeel meeverzekerd.

Waarom een WA verzekering?

De AVP ga je aan om je te verzekeren tegen schades waar je volgens de wet aansprakelijk voor wordt gehouden. Dit zijn schades die je aandoet aan anderen of de spullen van andere mensen. Denk aan de boormachine van je oom die je uit je handen laat vallen. Of je broer die struikelt over een losliggend snoer in jouw woonkamer en zijn arm breekt. De aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van 1 miljoen euro. Heb je interesse in een aansprakelijkheidsverzekering, dan kun het beste eerst een aantal aansprakelijkheidsverzekeringen met elkaar vergelijken. Dat geldt eigenlijk voor alle verzekeringen en diensten. In het geval van een aansprakelijkheidsverzekering kun je al snel geld overhouden omdat de premies gewoon ontzetten verschillen. Heb je eenmaal jouw aansprakelijkheidsverzekering gevonden en de keus gemaakt met onze vergelijkingstool, dan kun je ongestoord verder.
Scroll to top